Kurdapp
Repo Icon

Kurdapp

24/06/2016打开 Cydia > 软件源 > 编辑 > 添加信息和更新

14/07/2017

icon - 1

icon 1

 amanj  تویكە‌كان  0

05/09/2016

Kurd Flag Icon - 1.0

Kurd Flag Icon 1.0

 Amanj Xoshnaw  Themes  0

24/08/2016

Comidy Wallpaper - 1.2

Comidy Wallpaper 1.2

 Amanj Xoshnaw  Wallpaper  0

02/08/2016

Kurdi Cydia - 1.3.3

Kurdi Cydia 1.3.3

 Amanj Xoshnaw  Addons  0

31/07/2016

Springtomize 3 (iOS 9/8/7) - 1.4.4-1

Springtomize 3 (iOS 9/8/7) 1.4.4-1

 Amanj Xoshnaw  Tweaks  0
RePower - 2.0-4

RePower 2.0-4

 Amanj Xoshnaw  Tweaks  0
CyDown - 6.2.7

CyDown 6.2.7

 Amanj Xoshnaw  Addons  0

30/07/2016

Kurdish Katakny Bang - 1.0-4

Kurdish Katakny Bang 1.0-4

 Amanj Xoshnaw  Themes  0
LockEditor - 1.1-1

LockEditor 1.1-1

 Amanj Xoshnaw  Tweaks  0
Kurdish Keyboard IOS 8-7-9 - 1.2

Kurdish Keyboard IOS 8-7-9 1.2

 Amanj Xoshnaw  Keyboards  0
BioProtect - 1.9-33

BioProtect 1.9-33

 Amanj Xoshnaw  Tweaks  0
WinterBoard - 0.9.3919

WinterBoard 0.9.3919

 Amanj Xoshnaw  System  0
InstaTools - 1.4.2-1

InstaTools 1.4.2-1

 Amanj Xoshnaw  Tweaks  0
iFile - 2.2.0-1

iFile 2.2.0-1

 Amanj Xoshnaw  System  0
AppCake - 5.5.1.0

AppCake 5.5.1.0

 Amanj Xoshnaw  Utilities  0
iCleaner - 7.5.1

iCleaner 7.5.1

 Amanj Xoshnaw  Utilities  0
Cylinder - 1.0.6

Cylinder 1.0.6

 Amanj Xoshnaw  System  0
AppSync Unified - 5.8

AppSync Unified 5.8

 Amanj Xoshnaw  Tweaks  0
LocalIAPStore - 1.4-1

LocalIAPStore 1.4-1

 Amanj Xoshnaw  Tweaks  0

10/07/2016

Asphalt 8: Airborne Cheats - 2.5.0-1

Asphalt 8: Airborne Cheats 2.5.0-1

 Amanj Xoshnaw  Games  0